Kouvolan PTR Oy

Palvelut

Ped- putkistot

Teollisuusputkistot valmistamme painelaitedirektiivin mukaisesti A, A1 tai G-moduulin vaatimukset täyttäen.

Toimintamme pohjana on laatujärjestelmä, jonka on tarkastanut Inspecta Oy.

Inspecta Oy ja PTR ovat sopineet hitsausohjeiden ja hitsaajien pätevyydet vahvistamisesta. Hitsausohjeet ja menetelmäkokeet Kouvolan PTR Oy:llä on yleisimmille austeniittisille ja ferriittisille aineille tavanomaisilla aineenvahvuuksilla.

Kunnossapito ja korjaustoiminnassa teemme yhteistyötä suomalaisten tarkastuslaitosten kanssa.
 

Kaukolämpöputkistot

Kouvolan PTR Oy:llä on pitkä kokemus kaukolämpölinjojen valmistuksesta. Runsas kalusto ja osaava henkilökunta mahdollistavat vaativien kaukolämpöprojektien valmistamisen.

Henkilöstöllämme on SMTL/LLY:n muovisuojakuorellisten kaukolämpöjohtojen liitosten asennusoikeudet.
 

Maakaasuputkistot

Kouvolan PTR Oy pystyy rakentamaan maakaasuputkiston runkolinjasta käyttöputkistoon. PTR tekee yhteistyötä valtakunnallisen ja paikallisten maakaasun jakeluyhtiöiden sekä käyttäjien kanssa.
 

Kunnossapito

Kouvolan PTR Oy pystyy tarjoamaan asiakkaille mekaanisen kunnossapidon ja painelaitteiden korjauspalvelun.
Katajaharjunkatu 14, 45720 KUUSANKOSKI | Puhelin: 05-8854500 | Telefax: 05-8854550
NettiTieto Oy